Servisne storitve v garanciji

Da bi stranka uveljavljala servis v garanciji na njeni lokaciji morata biti izpolnjena sledeča pogoja št.1 in št.2:
POSEBNO OBVESTILO - Stranka ne plača poti za garancijska popravila v primeru, da je prvi zagon opravila družba TIMIKO d.o.o.

Pogoj št.1

Stranka ima ob predložitvi originala računa na katerem so podatki o artiklu, datumu in kraju nakupa pravico do brezplačnega popravila in zamenjavo okvarjenih delov.

Pogoj št.2

Dolžna pa je plačati pot do kraja popravila. Cena za kilometer opravljene poti znaša 0,37 €/km! Stranka ne plača poti za garancijska popravila v primeru, da je prvi zagon opravila družba TIMIKO d.o.o.
V kolikor stranka ob popravilu ne predloži zgoraj navedenih potrdil plača storitev v celoti po ceniku.